Werken aan en met burgerparticipatie

Stel, je hebt een idee dat Apeldoorn of gewoon je eigen buurtje beter, leuker of mooier maakt. Wat doe je daar dan mee? Vertel je het op feestjes aan vrienden en buren in de hoop dat iemand ermee aan de slag gaat? Gooi je het via sociale media de wijde wereld in? Of bel je de gemeente om hulp te vragen of te stimuleren om dit toch wel heel goede idee op te pakken?

Bij de gemeente hebben we eigenlijk nog niet echt een ‘loket’ om ideeën en initiatieven te verwelkomen en verder te helpen. Terwijl we wèl heel graag zien dat mensen zich actief voor Apeldoorn inzetten. Ook wel met een duur woord ‘burgerparticipatie’ genoemd. Daar gaan we deze bestuursperiode, met Wim Willems als wethouder Burgerparticipatie en revitalisering, dan ook hard aan werken. Kernvraag daarbij is ‘Hoe zorgen we ervoor dat mensen die een goed idee hebben en/of initiatief willen nemen om Apeldoorn beter, mooier of leuker te maken, geholpen worden om de stappen te zetten die nodig zijn om het te realiseren?’ Daarbij bouwen we ook aan een structuur van hulpmiddelen zoals het vorig jaar gestarte online crowdfundingplatform Voor Apeldoorn, een gemeentelijke initiatievenfonds en natuurlijk dit platform Gezinsstad Apeldoorn. Ook gaan we je meer betrekken bij nieuw te ontwikkelen gemeentelijk beleid en bij projecten die zich in jouw wijk, buurt of straat afspelen. Wat wil jij zelf en hoe realiseren we dat?

Aan de slag

Zoals je mogelijk zelf ook ervaart en ook uit onderzoek blijkt, willen mensen graag direct betrokken zijn en zelf meepraten als iets hun eigen directe omgeving en direct belang betreft. De herinrichting van hun straat bijvoorbeeld. Maar hoe doe je dat dan met elkaar? Organiseer je als gemeente een bewonersavond in een nabijgelegen school en heb je het dan puur over de fysieke inrichting van de straat, uitgaand van het budget wat daarvoor beschikbaar is? Of kijk je in overleg met de bewoners naar een bij de straat passende overlegplek en inhoud van het overleg, zodat je misschien ook wel over de sociale samenhang en zorg voor elkaar komt te spreken. Of over andere onderwerpen die juist in die straat relevant zijn. In Apeldoorn Zuid en de Maten lopen momenteel drie pilotprojecten onder de titel ‘revitalisering’. In alle drie de gebieden die het betreft, wordt dit op een andere manier ingestoken om zo als gemeente en buurt samen te ervaren en ontdekken wat past en als het meest prettig en constructief wordt ervaren.

En hoe zit het met de betrokkenheid bij nieuw beleid? Nu worden vaak alleen de dorps- en wijkraden betrokken of, veelal bij sociaal beleid, de WMO- en VWI-raad. Regelmatig horen we dat ook anderen zouden willen meepraten of suggesties doen. Daar gaan we mee aan de slag. De ontwikkeling van nieuwe digitale instrumenten wordt hierin zeker meegenomen. Wat vinden we bijvoorbeeld van een online instrument waarmee je geïnformeerd wordt over aanstaande ontwikkelingen of gevraagd wordt naar je mening? En wat vinden we van een overzicht op de gemeentelijke website van de zogeheten vitaliteit van alle wijken, dorpen en buurten? Een systeem waarbij in kleuren wordt aangegeven of het goed gaat (groen), aandacht nodig heeft (oranje) of echt direct actie nodig is (rood).

Burgerparticipatie heeft het nodige om het lijf, maar we hebben zin om ermee aan de slag te gaan. We gaan proberen aan het eind van deze bestuursperiode een goed werkend participatiemodel te hebben dat past bij Apeldoorn en bij deze tijd.

Doe mee

En tot die tijd nodig ik je van harte uit om je goede ideeën en initiatieven met mij te delen door hier een reactie achter te laten.

José Cvetanovic
Programmamanager Burgerparticipatie
Stadsdeelmanager Centrum

Reacties


Een reactie wordt pas getoond na goedkeuring van een beheerder

Vergroot contrast