Gezond & veilig opgroeien

Verkeersveiligheid rondom basisscholen

De verkeerssituatie rondom onze basisscholen, waar het tijdens de haal- en brengmomenten een drukte van belang is, is ongetwijfeld weleens onderwerp van gesprek bij jou op het schoolplein. Om de verkeersveiligheid rondom basisscholen te helpen verbeteren, is Provincie Gelderland een project gestart. Als gemeente zijn we daarbij betrokken omdat het naadloos aansluit bij één van onze belangrijkste doelstellingen als Gezinsstad: dat we er alles aan doen om onze kinderen veilig en gezond te laten opgroeien.

Onderdeel van het project zijn twee pilots met de scholen De Fakkel en Passepartout. In de tweede helft van dit jaar plaats praten onderzoekers (gedragswetenschappers) van onderzoeksbureau SHIFT met ouders, kinderen, buurtbewoners en medewerkers van de deze scholen over mogelijke oplossingen. De uitkomsten delen we daarna met alle basisscholen in Apeldoorn en we plaatsen ze ook hier op de website.

Vooronderzoek

Maar eerst vindt er vooronderzoek plaats. Een belangrijk onderdeel daarvan is een vragenlijst die we hebben opgesteld. We hebben de basisscholen gevraagd deze lijst te delen met alle ouders met het verzoek deze in te vullen. Op die manier krijgen we een goed beeld van hoe kinderen van en naar school gebracht en gehaald worden.

Meer weten

Hou deze website in de gaten voor updates over dit project. En laat ons in een reactie hieronder weten hoe jij je kind(eren) naar school brengt. Vinden we leuk!

Reacties


Een reactie wordt pas getoond na goedkeuring van een beheerder

Samen met:

Vergroot contrast