Gezond & veilig opgroeien

Jeugdverkeersexamen

Gemeente Apeldoorn organiseert, samen met vrijwilligers, ieder jaar het jeugdverkeersexamen. Dit doen we om de veiligheid in het verkeer te verhogen. Wij zorgen voor de fysieke middelen en veilige routes. Tijdens de examens zijn de vrijwilligers duidelijk zichtbaar aanwezig op die punten in de route waar leerlingen kunnen laten zien dat zij de verkeersregels kennen en veilig toepassen.

De organisatie

Een van de mensen die ieder jaar heel druk is met de organisatie, is Susan Martens. Zij werkt als adviseur bij Gemeente Apeldoorn. Samen met haar collega Wim Berends en veertig (!) vrijwilligers zorgt zij dat het jeugdverkeersexamen goed verloopt.

Susan Martens

Het fiets verkeersexamen, wat is dat precies?

Basisschoolleerlingen krijgen in groep 1 t/m 8 naast taal en rekenen ook verkeerslessen. Tijdens deze lessen worden ze vaak in de klas ‘getoetst’ op hun kennis. Het verkeersexamen is de finale van hiervan. Het verkeersexamen bestaat uit twee delen; het eerste is het theoretische VVN verkeersexamen. Het tweede deel is het praktische jeugdverkeersexamen. Dit jaar vond het plaats van 5 t/m 18 april. Namens Gemeente Apeldoorn organiseer ik samen met collega Wim Berends het jeugdverkeersexamen. We worden hierbij geholpen door een grote ploeg vrijwilligers. zonder hen kunnen we het allemaal echt niet klaren.

Waarom is het zo belangrijk?

Het kennen van de verkeersregels is maar een onderdeel van je veilig door het verkeer bewegen. Fietsen is na lopen de eerst volgende stap om je wereld te leren kennen. Bij kinderen zie je dat ze op dat moment ook steeds vaker van huis weggaan. Denk aan een kleine boodschap doen, naar de bieb gaan of bij vriendjes spelen. Eerst onder begeleiding, en later steeds vaker en verder alleen. Daarom is het belangrijk dat zij voldoende ervaring opdoen: kortom, kilometers maken! Bij het praktische jeugdverkeersexamen mogen de leerlingen laten zien dat zij genoeg geleerd hebben om een goede verkeersdeelnemer te zijn.

Het kennen van de verkeersregels is maar een onderdeel van je veilig door het verkeer bewegen.

Wat vind jij zo leuk aan het organiseren van het fiets verkeersexamen?

Het is een heel dankbaar project. Je ziet de leerlingen vol spanning binnenkomen en wachten bij de start. Maar bij terugkomst zijn ze vooral super opgelucht en blijkt dat de spanning helemaal niet nodig was. Het is ook fijn om complimenten te krijgen van de scholen. Daaruit blijkt dat zij heel tevreden zijn dat het praktisch jeugdverkeersexamen er is. En dat het al die jaren steeds weer zo goed en vloeiend verloopt.

Hoeveel kinderen doen er gemiddeld mee? En slagen ze allemaal?

Ongeveer 1700 leerlingen uit groep 7 doen mee. Daarvan slaagt ongeveer 95%. Helemaal precies weten wij het niet. Wij laten de docenten namelijk bepalen of de leerlingen slagen. Zij kennen hun leerlingen namelijk het best.

deelnemers aan het fietsverkeersexamen

Maak je wel eens bijzondere dingen mee? Zo ja, kun je dit toelichten?

Er gebeuren inderdaad wel eens onverwachte dingen. Helaas is het wel eens gebeurd dat een leerling tijdens het fietsen pech krijgt met de fiets of ongelukkig valt. Ook was er een keer een kind ‘kwijt’. Hij bleek langs zijn school gefietst te zijn en zat in de klas te wachten op de rest. Maar het leukste vond ik nog die keer dat een leerling veel te laat terugkwam. Hij was in het park langs de route een eekhoorn achterna te zijn gelopen om te kijken waar het zijn holletje had! Dat is ook wel weer iets dat bij de leeftijd van deze leerlingen past.

Reacties


Een reactie wordt pas getoond na goedkeuring van een beheerder

Vergroot contrast