Generaties verbinden

Jeugdparticipatie!

Vanuit programma Gezinsstad en participatie willen we graag Apeldoornse jongeren meer betrekken bij thema’s die spelen in de gemeente. Het betrekken van jongeren bij het gemeentelijk beleid is een investering in onze bewoners van later. Om dit zo goed mogelijk vorm te geven, betrekken we in een zo vroeg mogelijk stadium deze doelgroep. Daarom hebben we twee werksessies georganiseerd met middelbare scholieren.

Werksessies

Tijdens de sessies hebben we de leerlingen gevraagd om na te denken over jeugdparticipatie. Hoe zou jij mee willen denken over het gemeentelijk beleid? Ook zijn de leerlingen zelf aan de slag gegaan met het thema jeugdparticipatie. We hebben ze gevraagd om in korte tijd plannen te bedenken hoe we jeugdparticipatie structureel vorm kunnen geven. Vervolgens hebben ze deze plannen gepresenteerd.

Het enthousiasme bij de leerlingen was groot. Ook online hebben we veel reacties mogen ontvangen van andere geïnteresseerden en ‘supporters’.
Aan ons de taak om het enthousiasme vast te houden en verder uit te breiden.

jongeren aan het werk met laptop en papier

Vervolg

De volgende stap in ons proces is het organiseren van een werkatelier op donderdag 20 februari van 14:30 – 16:30 uur in het Huis vd Stad. Tijdens deze bijeenkomst gaan jongeren, raadsleden en andere belangstellenden aan de slag gaan met de plannen die de jongeren hebben bedacht.  Geïnteresseerd? Aanmelden kan tot woensdag 12 februari door een mail te sturen naar Dennis Nijzing.

Reacties


Een reactie wordt pas getoond na goedkeuring van een beheerder

Vergroot contrast