Gezond & veilig opgroeien

Financiële ondersteuning bij kleinschalige activiteiten

Organiseer jij kleinschalige activiteiten voor kinderen en jongeren in onze gemeente? Bij stichting Go4it-Apeldoorn kun je financiële steun aanvragen. Dat kan als het om eenmalige activiteiten gaat, maar ook is ondersteuning mogelijk voor meerdere jaren. Het doel van de stichting is om kinderen en jongeren elkaar te laten ontmoeten en groepsverbanden te stimuleren. Deze ondersteuning wordt gedaan in samenwerking met de Gemeente Apeldoorn.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning moet de activiteit aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De activiteit moet een zinvolle vrijetijdsbesteding bieden. Kernfunctie hierbij is ontmoeting waarbij het vormen van groepsverbanden wordt gestimuleerd.
 • Het moet een kleinschalige activiteit zijn. Twijfel je of jouw activiteit hier aan voldoet, neem dan contact met Go4it-Apeldoorn op.
 • De activiteiten moeten een open karakter hebben. Met andere woorden: Ieder kind of jongere van 7 tot en met 21 jaar binnen onze gemeente is welkom.
 • Er mag voor de activiteiten geen subsidie bij de Gemeente Apeldoorn worden gevraagd, omdat Go4it al subsidie ontvangt van de Gemeente Apeldoorn voor ondersteuning van activiteiten.
 • Bij de aanvraag moet een financiële onderbouwing mee worden gestuurd.
 • Bij de aanvraag wil Go4it-Apeldoorn een beschrijving van de activiteit en de doelgroep ontvangen. Dat kan je kwijt in het aanvraagformulier.
 • Het geld mag alleen voor de benoemde activiteit(en) worden gebruikt.
 • De activiteit zal nooit volledig door Go4it-Apeldoorn worden gesubsidieerd.
 • Het is toegestaan om de bezoekers van de activiteiten een redelijke eigen bijdrage (contributie) te vragen.
 • Er mag geen financiële drempel zijn voor de deelnemers.
 • Direct na afloop van de activiteit(en) of in januari van het volgend jaar moet er (financiële) verslaglegging plaats vinden.
 • Als niet wordt voldaan aan één of meer van deze voorwaarden kan een deel of het hele toegekende bedrag worden teruggevorderd.

Aanvraag

Ben je van plan iets te organiseren voor kinderen en/of jongeren van 7 tot en met 21 jaar? Kijk dan eens op de website van Go4it-Apeldoorn en doe een aanvraag via het aanvraagformulier.

Reacties


Een reactie wordt pas getoond na goedkeuring van een beheerder

Vergroot contrast