Buitenruimte voor iedereen

Buiten spelen en bewegen bij het Gentiaancollege

Na een voorbereiding van ongeveer een half jaar is half oktober de aanleg van het Cruyffcourt bij het Gentiaancollege gestart. Het Cruyffcourt is ook geschikt en toegankelijk voor mindervalide kinderen en er wordt ook een Join the pipe watertappunt aangelegd. Samen met de school, hun overkoepelende organisatie, de Onderwijsspecialisten en de Cruyfffoundation heeft de Gemeente Apeldoorn gewerkt aan deze mooie ontwikkeling die zowel voor de school als voor de buurt een opsteker is.

Veel energie

Veel leerlingen van de school hebben onevenredig veel energie waardoor ze het lastig vinden om lang stil te zitten in de klas. Door de combinatie van bewegen en leren gaat dit veel beter. Het Cruyffcourt en het Calisthenic sporttoestel voorzien op uitstekende wijze in deze behoefte. Daarnaast telt de behoefte van de buurt. In de Gentiaanstraat wonen veel jongeren. Voetballen is in de buurt heel populair en ondanks de al bestaande voorzieningen, is een extra voetbalkooi een welkome aanvulling. De school stelt het Cruyffcourt na schooltijd ter beschikking aan de buurt en zo ontstaat een win/win situatie.

Voorlichtingsavond

Tijdens een voorlichtingsavond vertelden de buren dat ze een extra speelmogelijkheid voor de kinderen toejuichen. Maar ook spraken buren hun zorg uit. De parkeerplaats, destijds voor de docenten van de school aangelegd, wordt ’s nachts veelvuldig gebruikt door jongeren. Daarbij ervaren de buren overlast in de vorm van lawaai en rommel. In overleg met de school is besloten om de parkeerplaats ’s nachts af te sluiten.

Opening

De opening van het Cruyffcourt vindt plaats op maandag 1 april 2019. Dan is het hele project, inclusief het afsluiten van de parkeerplaats, afgerond.

potje voetbal

Heb jij al een balletje getrapt op het nieuwe Cruyffcourt? Laat in een reactie weten wat je ervan vindt!

Reacties


Een reactie wordt pas getoond na goedkeuring van een beheerder

Updates

8 april 2019

Feestelijke opening Johan Cruyff court Gentiaan

22 november 2018

Opening Cruyffcourt Gentiaancollege op maandag 1 april 2019

Vergroot contrast