Proclaimer

Gemeente Apeldoorn is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. Je herkent de website van Gemeente Apeldoorn aan het logo linksboven op iedere pagina.

Van de gemeentelijke informatie mag je het volgende verwachten:

 • De informatie op de site is correct en actueel.
 • We schrijven leesbaar en begrijpelijk.
 • Voor reacties van bezoekers gelden de gemeentelijke servicenormen.

Verder mag je verwachten dat andere websites waarnaar wij voor verdere informatie verwijzen door ons als nuttig zijn beoordeeld. Uiteraard kunnen wij niet verantwoordelijk zijn voor de exacte inhoud van die websites.

Privacy

Als bezoeker van deze website kun je erop vertrouwen dat Gemeente Apeldoorn op een veilige en zorgvuldige manier met jouw gegevens omgaat en jouw privacy respecteert. We behandelen persoonlijke informatie conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Om jouw privacy te waarborgen hanteren we een privacybeleid. De kernpunten in dit beleid zijn:

 • We verzamelen en verwerken persoonsgegevens alleen voor welbepaalde doelen.
 • We verwerken alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. We bewaren deze niet langer dan nodig.
 • We beperken de inbreuk op jouw persoonlijke levenssfeer zoveel mogelijk.
 • Persoonsgegevens worden alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht. We zorgen voor een passende beveiliging van gegevens.
 • Als we in de samenwerking met externe partijen persoonsgegevens moeten verwerken, maken we afspraken over de eisen waaraan de gegevensuitwisseling moet voldoen.
 • We borgen jouw rechten – zoals het recht op inzage en correctie – via heldere procedures.
 • Lees ons complete privacybeleid.
 • Lees ook hoe wij met cookies omgaan.

Auteursrecht

Persoonlijk gebruik, dat wil zeggen niet-commercieel gebruik van de inhoud van deze site is toegestaan. Gemeente Apeldoorn behoudt zich het auteursrecht voor van gemeentelijke informatie op gezinsstadapeldoorn.nl, zoals de geplaatste berichten, beeldmerken, logo’s, illustraties en foto’s. Wil je hiervan toch gebruik maken, stuur dan een e-mail via contact.

Browsers

De website is gebouwd voor alle recente versies van de browsers Internet Explorer, Firefox, Chrome en Safari. In oudere versies van deze browsers is de informatie wel zichtbaar, maar kan de vormgeving afwijken.

Fouten of onvolledige informatie

Zie je een fout op gezinsstadapeldoorn.nl of ontbreekt er naar jouw idee informatie? Wij stellen jouw reactie op prijs via contact en doen ons best de site hiermee te verbeteren.

Digitale klokkenluidersregeling (Responsible disclosure)

Gemeente Apeldoorn hecht veel belang aan de beveiliging van haar systemen. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen blijft het mogelijk dat een zwakke plek in de systemen te vinden is. Wanneer je een zwakke plek in één van onze systemen ontdekt, vernemen wij dit graag, zodat wij snel gepaste maatregelen kunnen nemen. Door het maken van een melding verklaar je als melder akkoord te zijn met de afspraken over Responsible disclosure. Gemeente Apeldoorn handelt jouw melding verder af. Lees meer over Responsible disclosure.

Reageren

Heb je vragen of wil je reageren op de tekst van deze disclaimer? Stuur dan een e-mail via contact. 

Vergroot contrast