Privacy

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze Europese wet stelt scherpere eisen op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Daarom heeft de gemeente het privacyreglement aangescherpt.

Functionaris Gegevensbescherming

Een van de voorwaarden die de AVG stelt, is dat in elke overheidsinstelling een onafhankelijke Functionaris Gegevensbescherming (FG) moet worden aangesteld. Binnen Gemeente Apeldoorn is dat Adri van der Peet. Heb je vragen over het reglement, wil je inzage in jouw persoonsgegevens of een aanvraag doen om foute informatie te corrigeren, dan kun je dit aangeven via het telefoonnummer  14055 of door te mailen naar FG@apeldoorn.nl.

Privacybeleid

Als bezoeker van deze website kun je erop vertrouwen dat de gemeente Apeldoorn op een veilige en zorgvuldige manier met jouw gegevens omgaat en jouw privacy respecteert. Inwoners van de gemeente Apeldoorn moeten erop kunnen rekenen dat de gemeente zorgvuldig omgaat met hun persoonsgegevens. We behandelen persoonlijke informatie conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Om jouw privacy te waarborgen hanteren we een privacybeleid. De kernpunten in dit beleid zijn:

  • We verzamelen en verwerken persoonsgegevens alleen voor welbepaalde doelen.
  • We verwerken alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. We bewaren deze niet langer dan nodig.
  • We beperken de inbreuk op jouw persoonlijke levenssfeer zoveel mogelijk.
  • Persoonsgegevens worden alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht. We zorgen voor een passende beveiliging van gegevens.
  • Als we in de samenwerking met externe partijen persoonsgegevens moeten verwerken, maken we afspraken over de eisen waaraan de gegevensuitwisseling moet voldoen.
  • We borgen jouw rechten – zoals het recht op inzage en correctie – via heldere procedures.

Lees ons complete privacybeleid (pdf, 39 kB).
Lees ook hoe wij met cookies omgaan.

Vergroot contrast