KBS De Zonnewende heeft een nieuw schoolplein

4 november 2019

Vandaag opende wethouder Nathan Stukker het groene schoolplein van basisschool De Zonnewende. Dit schoolplein is het eerste schoolplein dat met subsidie van de gemeente is gerealiseerd. Het schoolplein is groener, uitdagender en draagt bij aan een beter klimaat.

Dit voorjaar werd de subsidieregeling voor schoolpleinen geopend. Scholen konden een bijdrage aanvragen voor het vergroenen en verduurzamen van de schoolpleinen. In totaal hebben 10 scholen een subsidie gekregen. Het schoolplein van De Zonnewende locatie Keerkring heeft als eerste het schoolplein gerealiseerd.

Doelen

Groene schoolpleinen dragen bij aan verschillende doelen. Bij een groen schoolplein worden stenen vervangen door zand of begroeiing. Dit daagt kinderen uit om anders en meer te spelen en te bewegen en laat ze meer in aanraking komen met natuur. Dit geldt niet alleen voor de kinderen van De Zonnewende. Het schoolplein is namelijk ook open voor kinderen uit de buurt.

Naast de voordelen voor kinderen, helpt het nieuwe schoolplein ook het klimaat. Een groene omgeving warmt minder snel op dan een bestraat oppervlak. Doordat er minder bestrating ligt, kan regenwater ook beter afgevoerd worden. Daarnaast is ook de regenpijp afgekoppeld van het riool en het regenwater wordt nu op het plein gebruikt.

Samenwerking met ouders en leerlingen

De Zonnewende heeft actief ouders en leerlingen betrokken bij het nieuwe schoolplein. De leerlingen hebben tekeningen gemaakt van hun ideale schoolplein. Dit leverde veel mooie ideeën op. Een ouder is aan de slag gegaan met deze ideeën en kwam met een fantastisch ontwerp. Vervolgens is er keihard gewerkt om ons nieuwe schoolplein te bouwen door BomenBart en MaxTak. Ronald: “Ook voor onze leerlingen weer een mooi avontuur,” zegt locatie directeur Ronald Voorhorst, “want zij mochten ook meehelpen met hun ouders. Leerlingen stonden met een troffel in de hand om een muurtje te metselen, echt geweldig!”

Lesprogramma

Om optimaal gebruik te maken van het schoolplein gaat leerkracht Nienke Zweering een lespakket samenstellen samen met IVN. Volgend jaar draaien ze een pilot met het programma, in een cyclus van een jaar. Als het lesprogramma bevalt, kunnen ook andere scholen die een groen schoolplein krijgen hiervan gebruik maken.

Nieuwe subsidies

Er zijn nog negen andere scholen die dit jaar subsidie hebben gekregen voor hun schoolplein. De meeste scholen zijn bezig met de aanleg van de pleinen en zullen in de komende maanden de oplevering hebben.

Ook in 2020 komt er subsidie beschikbaar voor scholen die hun schoolpleinen willen vergroenen. Op dit moment wordt deze subsidie verder uitgewerkt. In het voorjaar kunnen scholen een aanvraag indienen.

Deel dit bericht

Reacties


Een reactie wordt pas getoond na goedkeuring van een beheerder

Vergroot contrast